Tallinn University of Technology and the University of Tartu scientists Anna Goi, Madis Kiisk and Siiri Suursoo discussed the problems of the drinking water radioactivity and the treatment options applied in Estonia during an interview in Vikerraadio. In many places of North Estonia the radiological parameter of groundwater that is used as a drinking water source exceeds 2-6 times the indicative dose set by the Estonian Regulatory Act. According to the data of the Estonian Health Board there are 190 000 consumers of the groundwater in North Estonia.

You can listen the interview by clicking here (Estonian language).

Tallinna Tehnikaülikooli ja Tartu Ülikooli teadlased Anna Goi, Madis Kiisk ja Siiri Suursoo räägivad saates joogivee radioaktiivsusest ja praegu katsetusel olevatest töötlusmeetoditest, millega saab raadioaktiivsust veest eraldada ja veekvaliteeti parandada. Mitmel pool Põhja-Eestis kasutatakse joogivee tootmiseks põhjavett, mille looduslik radioaktiivsus on 2-6 korda kõrgem tasemest, mis on kehtestatud sotsiaalministri määrusega. Tuginedes Terviseameti andmetele on Põhja-Eestis sellise põhjavee tarbijaid 190 000.

Intervjuu saate kuulata siin.